Fakta om oss

MatFokus.no er vårt profilnavn rettet mot kunder og samarbeidspartnere og 
Midtnorsk Storkjøkken
AS er vårt juridiske navn.

Vi arbeider på oppdrag fra våre leverandører med salg til storhusholdning-, dagligvare- og KBS markedet. Vi koordinerer samtidig all lokal aktivitet mellom leverandør, grossist og sluttbruker.

I hovedsak er det næringsmidler vi frembyr, men produkter som emballasje inngår også i porteføljen.

Roger Byberg

Roger Byberg, bosatt i Stjørdal, har salgsansvar for Trondheimsregionen, Nord-Trøndelag og Nordland opp til Saltfjellet. Roger er utdannet kokk, servitør og lærer og har over 15 års erfaring med salg innenfor storhusholdning med fortid blant annet hos ASKO og Taga.

Knut Ståle Skogstad

Knut Ståle Skogstad, bosatt i Melhus, har salgsansvar for strekningen Trondheim, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal. Knut Ståle er utdannet kokk og har 10 års erfaring med salg innenfor storhusholdning med fortid blant annet hos Mills Proff Partner.