Sett som startside 

Våre leverandører:


 
   


Kalkulasjon

Hvordan kalkulere prisen?

I prinsippet er det to utgangspunkter for å sette prisen på et produkt:

1.     Hvilken pris markedet er villig til å betale for produktet?

2.     Hvilken pris er nødvendig for å dekke de kostnadene produktet påfører produsenten?

Selvfølgelig kan man ikke sette prisen på et produkt ut fra svaret på et av disse spørsmålene, uten å ta hensyn til det andre. Det man gjør er å ta utgangspunkt i en av dem. Generelt kan det sies at for mer eller mindre standardiserte forbruksvarer, der det eksisterer substitutter, er det nødvendig å ta utgangspunkt i markedet. Dreier det seg om produksjonsmidler eller ordreproduksjon, vil kostnadene som er forbundet med å produsere de være et mer egnet utgangspunkt.

Gå gjerne inn på linkene under for en mer utfyllende veiledning;

1. Markedsorientert prissetting
2. Konkurrentbasert prissetting
3. Kostnadsorientert prissettingHer kan du laste ned Excel skjema for kalkulasjon

Kalkyleark_mal_tom_97_2003x.xls
Kalkyleark_mal_tom_2003.xlsx


Her kan du laste ned eksempel på en ferdig kalkulert rett

Kalkyleark_eksempel_97_2003.xls
Kalkyleark_eksempel_2003.xlsx