Sett som startside 

Våre leverandører:


 
   


Kalkulasjon


Artikkelen er hentet fra www.kunnskapssenteret.com

Konkurrentbasert prissetting

Bedriftens konkurransesituasjonen vil selvfølgelig i stor grad avgjøre og bestemme prissettingen.  

Konkurrentorientert prissetting vil med andre ord si at man tar hensyn til konkurrentenes priser.